Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956.
 
     | 
   CPO : RM 2,696.50 (per tan)
soalan lazim2 hubungi kami2 aduan2 petalaman3
Peneroka Perakaunan Peneroka Penyata Hutang

APAKAH SISTEM e-PENYATA AKAUN PENEROKA?

e-Penyata Akaun Peneroka adalah sebuah sistem yang dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada peneroka mengenai maklumat pinjaman dan caruman peneroka dengan FELDA.
 
Sistem ini memudahkan tugas pihak FELDA untuk menguruskan rekod berkaitan dengan pinjaman dan caruman dengan lebih efektif. Sistem ini juga memudahkan capaian maklumat pantas tanpa batasan tempat dan waktu.
 
Maklumat yang di paparkan adalah sulit dan persendirian. Hanya pihak tertentu sahaja yang boleh mengakses sistem ini. Oleh yang demikian segala maklumat adalah di jamin selamat.
 
Kaji Selidik Portal