Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - statistik perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Atas Talian

Tahun 2019

 

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklumbalas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 e-Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sistem Permohonan Jawatan Kosong  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Penyata Akaun Peneroka  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sistem Informasi Kontraktor Felda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Tahun 2018

 

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklumbalas  4 12 8 3 24 13 8 14 3 24 15 7
2 e-Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sistem Permohonan Jawatan Kosong  0 0 0 0 0 0 18445 0 0 0 0 0
4 Penyata Akaun Peneroka  52 87 161 95 117 23 56 89 114 52 66 93
5 Sistem Informasi Kontraktor Felda 233 225 118 276 158 184 163 253 116 195 141 68

 

Tahun 2017

 

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklumbalas  0 1 3 0 0 0 0 5 2 6 0 0
2 e-Inovasi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Sistem Permohonan Jawatan Kosong  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12854 0
4 Penyata Akaun Peneroka  440 287 647 797 547 166 225 107 163 188 152 211
5 Sistem Informasi Kontraktor Felda 210 171 158 133 206 101 42 37 86 155 91 53

 

 

Tahun 2016

 

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklumbalas  0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 1
2 e-Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Sistem Permohonan Jawatan Kosong  0 0 0 0 22259 0 0 0 0 14285 0 0
4 Penyata Akaun Peneroka  47 13 4 39 59 49 78 101 23 85 165 686
5 Sistem Informasi Kontraktor Felda 305 286 143 169 139 109 125 188 203 96 127 162

 

 

Tahun 2015

 

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklumbalas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 e-Inovasi 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
3 Sistem Permohonan Jawatan Kosong  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Penyata Akaun Peneroka  62 55 33 52 43 53 45 46 42 57 64 55
5 Sistem Informasi Kontraktor Felda 95 82 178 150 159 183 259 315 196 297 182 221

 

 

Tahun 2014 

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklumbalas  19 10  19 17 23 11 19 0 0 0 0 0
2 e-Inovasi 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
3 Sistem Permohonan Jawatan Kosong  5977 0 0 0 0 0 0 8033 0 0 0
4 Penyata Akaun Peneroka  138 208 112 138 105 122 92 96 53 82 66 55
5 Sistem Informasi Kontraktor Felda 128 136 95 91 84 102 71 54 55 59 82 54

 

 

 

Tahun 2013 

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklumbalas  26 34  14 17 13 25 10 20 27 18 44 30
2 e-Inovasi 1 5 1 4 0 1 7 1 4 4 0 2
3 Sistem Permohonan Jawatan Kosong  0 0 0 0 0 602 4637 0 0 0
4 Penyata Akaun Peneroka  2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
5 Sistem Informasi Kontraktor Felda 166 148 115 102 98 81 145 124 91 111 87 75

 

 

 

Tahun 2012

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 e-Maklumbalas  7 8 18 31 53 41 33 6 13 56    
2 e-Aduan 35 31 20 45 66 45 35 18 25 42 32 16
3 e-Inovasi 4 6 3 1 8 5 1 0 5 0    
4 e-Rating 44 30  15 22 15 26 15 3 19 42    
5 e-Jobs  0 0 0 9962 0 0 0 0 0    
6 e-semakan 73 92 113 96 85 125 87 16 6 53    
7 e-payment 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0    
8 webmail 15 40 33 56 71 89 154 9 33 12    

 

 

 

Tahun 2011

 Bil Nama Aplikasi  Jan  Feb  Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 e-Maklumbalas  0 0 48 80 67 86 73 92 86 71 52  63 
2 e-Aduan 13 5 23 36 35 35 45 52 66 55 48 34
3 e-Inovasi 2 47 4 2 2 1 2 3 3 1  6
4 e-Rating 0 0 14 30 25 41 56 66 51 23 33  65 
5 e-Jobs  0 0 5934 7254 0 0 0 7154 0
6 e-semakan 0 0 33 26 43 63 88 114 96 72 106  92 
7 e-payment 0 0 1 0 5 2 6 10 2 0
8 webmail 0 0 8 12 21 33 49 69 12 5 68  33 
TOP