Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Kenyataan Tawaran NO PF 95/17

Kenyataan Tawaran NO PF 95/17

 

tender2


LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN

(FELDA)

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Vendor FELDA (E-Ikof), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB), dalam gred pendaftaranyang berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:-

MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUMAH KAKITANGAN JENIS C1, D1 DAN RUMAH BERKEMBAR JENIS E1 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN :-

HARGA BORANG SENASKAH :            RM 530.00 TERMASUK 6% GST

Tawaran

NO.PF

Rancangan

Jenis Kerja

Kelayakan

Lawatan Tapak

95/17

FELDA Chini 3, Pekan, Pahang Darul Makmur

Membina Dan Menyiapkan Rumah Kakitangan Jenis C1, D1 dan Rumah Berkembar Jenis E1 Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di FELDA Chini 3, Daerah Pekan, Pahang Darul Makmur

  1. Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor FELDA/E-Ikof
  2. SPKK
  3. STB
  4. CIDB Gred G5

(Pengkhususan – B04)

16 Ogos 2017 (Rabu)

11.00 pagi

Pejabat JKKR

FELDA Chini 3

TENDER INI MENSYARATKAN BAHAWA LAWATAN TAPAK PERLU DIHADIRI OLEH PEMILIK/PENAMA SYARIKAT (WAKIL TIDAK DIBENARKAN) SERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN ASAL PADA TARIKH, MASA DAN TEMPAT YANG TELAH DITETAPKAN. KEGAGALAN UNTUK HADIR SEMASA LAWATAN TAPAK MENYEBABKAN PENYERTAAN TENDER DITOLAK.

Dokumen Tender boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 17 Ogos 2017 (Khamis). Bayaran pembelian Dokumen Tawaran hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

PENGARAH BESAR FELDA

MENARA FELDA, PLATINUM PARK

TINGKAT 32 (KAUNTER JUALAN TENDER)

NO. 11, PERSIARAN KLCC

50088 KUALA LUMPUR

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 6 September 2017 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. TENDER YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.

TOP