Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Kenyataan Tawaran NO PF (SH) 31/17

Kenyataan Tawaran NO PF (SH) 31/17

 

tender2


 

LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN

(FELDA)

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Vendor FELDA (E-Ikof), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera, dalam gred pendaftaranyang berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:-

PROJEK MENAIK TARAF DAN MEMBAIKI JALAN KAMPUNG SERTA SISTEM PERPARITAN DI RANCANGAN FELDA UNTUK TAHUN 2017:-

HARGA BORANG SENASKAH :            RM 159.00 TERMASUK 6% GST

Tawaran

NO.PF

Rancangan

Jenis Kerja

Kelayakan

Lawatan Tapak

(SH) 31/17

FELDA Tersang 1

Projek Menaik Taraf Sistem Perparitan Di FELDA Tersang 1, Daerah Raub, Pahang Darul Makmur

1.    Sijil  Akuan Pendaftaran Kontraktor FELDA/E-Ikof

2.    SPKK

3.    STB

4.    CIDB Gred G2

(Pengkhususan – CE21)

19 Jun 2017 (Isnin)

10.00 pagi

Pejabat JKKR FELDA Tersang 1

TENDER INI MENSYARATKAN BAHAWA LAWATAN TAPAK PERLU DIHADIRI OLEH PEMILIK/PENAMA SYARIKAT (WAKIL TIDAK DIBENARKAN) SERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN ASAL PADA TARIKH, MASA DAN TEMPAT YANG TELAH DITETAPKAN. KEGAGALAN UNTUK HADIR SEMASA LAWATAN TAPAK MENYEBABKAN PENYERTAAN TENDER DITOLAK.

Dokumen Tender boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, FELDA Wilayah Mempaga, Feldajaya Timur Mempaga, 28600 Karak, Pahang Darul Makmur pada waktu pejabat bermula 20 Jun 2017 (Selasa). Bayaran pembelian Dokumen Tawaran hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA WILAYAH MEMPAGA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

PENGURUS BESAR WILAYAH

FELDA WILAYAH MEMPAGA,

FELDAJAYA TIMUR MEMPAGA,

28600 KARAK,

PAHANG DARUL MAKMUR.

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 10 Julai 2017 (Isnin) jam 12.00 tengah hari. TENDER YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.

Dokumen Tender boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, FELDA Wilayah Mempaga, Feldajaya Timur Mempaga, 28600 Karak, Pahang Darul Makmur pada waktu pejabat bermula 20 Jun 2017 (Selasa). Bayaran pembelian Dokumen Tawaran hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA WILAYAH MEMPAGA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

PENGURUS BESAR WILAYAH

FELDA WILAYAH MEMPAGA,

FELDAJAYA TIMUR MEMPAGA,

28600 KARAK,

PAHANG DARUL MAKMUR.

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 10 Julai 2017 (Isnin) jam 12.00 tengah hari. TENDER YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.

TOP