Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Pinjaman Komputer

Pinjaman Komputer Peneroka

  • Pinjaman kepada peneroka yang layak berjumlah RM2,400 dan tiada faedah dikenakan.
  • Tempoh bayaran balik adalah 35 bulan dan syarat pinjaman seperti berikut:
  1. Peneroka menyertai program tanam semula bersama FELDA
  2. Pendapatan bersih bulanan melebihi RM500
  3. Mempunyai tanggungan melebihi 3 orang dan sekurang-kurangnya seorang bersekolah
  4. Bebas dari sebarang tindakan tatatertib

 

 

 

TOP