Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

  • Menguruskan bersama dengan Pejabat Tanah Negeri supaya surat hak milik tanah peneroka dapat dikeluarkan dua tahun selepas selesai Bayaran Kembali.
  • Tidak membuat potongan Bayaran Kembali daripada pendapatan peneroka jika pendapatan bulanannya kurang daripada RM400 sebulan.
  • Memastikan Penyata Bulan Pendapatan Peneroka sampai ke rancangan tidak lewat dari 25 hari bulan setiap bulan.
  • Penyata kedudukan Bayaran Kembali hutang dan baki hutang peneroka dikeluarkan setiap enam bulan iaitu pada bulan September dan Mac.
  • Kontrak kerja dan bekalan yang bernilai kurang daripada RM200,000 diluluskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh tutup panggilan tawaran.
  • Kontrak kerja dan bekalan yang bernilai RM200,000 dan lebih diluluskan dalam masa dua bulan dari tarikh tutup tawaran.
  • Cek bayaran untuk kontrak kerja dan bekalan dikeluarkan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penerimaan Sijil Bayaran.
  • Kaunter kutipan cek dibuka kepada awam dari jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang setiap hari termasuk waktu makan tengah hari pada tiap-tiap hari Isnin hingga Jumaat.
  • Segala surat-surat awam dijawab dalam tempoh tujuh hari dari tarikh surat diterima kecuali surat-surat aduan yang memerlukan siasatan lanjut.

 

 

TOP