Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Latar Belakang

Latar Belakang

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah (Land Development Ordinance) 1956. Fungsi FELDA yang diperuntukkan di bawah Akta (Pindaan 1991) adalah seperti berikut :

LATAR-BELAKANG

 

 

TOP