Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Gedung Makanan Negara (GMN)

Gedung Makanan Negara (GMN)

LATAR BELAKANG

Y.A.B Perdana Menteri Malaysia dalam ucapannya sempena pelancaran Hari Peneroka FELDA pada 7 Julai 2009 bertempat di FELDA Moakil, Segamat Johor menyarankan FELDA melaksanakan Projek Gedung Makanan Negara (GMN).
“Hari ini saya tekankan satu lagi hasrat kerajaan supaya FELDA ini kita jadikan sebagai Gedung Makanan Negara. Inilah usaha-usaha yang akan kita lakukan supaya FELDA akan muncul sebagai pusat pengeluaran makanan berskala besar unutk menampung keperluan negara sebab negara masih mengimport bahan makanan yang begitu besar daripada luar negara”.

OBJEKTIF

1.    Memaksimumkan penggunaan tanah ideal dengan aktiviti pertanian berimpak tinggi
2.    Mewujudkan pengurusan rangkaian bekalan yang bersepadu dan komprehensif
3.    Pengukuhan jenama di peringkat tempatan dan antarabangsa
4.    Menawarkan perkhidmatan perundingan secara professional kepada pelanggan
5.    Memberi pulangan yang setimpal kepada stakeholder
 

FUNGSI DAN PERANAN

 
 IBU PEJABAT
a.    Merancang penggunaan tanah yang ideal secara maksima dengan aktiviti pertanian berimpak tinggi
b.    Merancang pengurusan rangkaian bekalan yang bersepadu dan komprehensif
c.    Membuat perancangan pengukuhan jenama di peringkat tempatan dan antarabangsa
d.    Bertindak sebagai kumpulan perancang kepada pembangunan seluruh projek
e.    Penyeliaan dan pemantauan ke atas prestasi projek dan ladang yang ingin dicapai
f.    Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dan sejajar dengan visi dan misi asal
g.    Memastikan kualiti dan produktiviti ladang dapat dihasilkan seiring dengan matlamat FELDA sebagai Gedung Makanan Negara
    
WILAYAH
a.    Membantu dalam memaksimumkan penggunaan tanah yang ideal dengan aktiviti pertanian berimpak tinggi
b.    Mewujudkan pengurusan rangkaian bekalan yang bersepadu dan komprehensif
c.    Membantu pihak ibu pejabat dalam proses pengukuhan jenama di peringkat tempatan dan antarabangsa
d.    Bertindak sebagai pelaksana kepada pembangunan yang telah dirancang
e.    Pelaksana ke atas pengeluaran produk dan prestasi ladang
f.    Melaksana program yang telah dirancang
g.    Melaksanakan pelan perancangan yang telah ditetapkan oleh ibu pejabat

PROGRAM UTAMA

Demi mencapai visi dan misi GMN sebagai pengeluar dan pengedar makanan negara utama berskala besar, GMN mendukung konsep untuk berperanan sebagai national one-stop food centre di mana penglibatan GMN adalah merentas rantaian nilai, daripada pengeluaran bahan mentah sehingga penjualan keluaran bahan mentah dan makanan diproses/ produk downstream secara runcit.
 a.   Meluaskan Pemasaran Produk Keluaran GMN
AKTIVITI SASARAN
Memasarkan pisang ke pasaran Singapura Mengeksport 5,250 tan pisang berangan setahun
Mengeluarkan makanan ternakan di kilang OPF Pengeluaran dianggarkan sebanyak 3,000 tan/tahun
Meningkatkan jualan produk buah-buahan dan sayuran ·        Jualan bulanan di Menara FELDA ·        Jualan harian di Cafeteria Menara FELDA ·        Jualan langsung dari ladang ·        Penyertaan dalam pameran dan expo oleh agensi luar ·        Menjalin hubungan baik dengan agensi pemasaran dan pembangunan industri pertanian
Meningkatkan jualan lembu dan bebiri Penjualan dianggarkan sebanyak 2,200 ekor/tahun
b.   Membangunkan Dan Memasarkan Produk Hiliran
AKTIVITI SASARAN
Meluaskan pemasaran produk sejuk beku ke pasaraya besar di bawah jenama ‘GMN Fresh Mart’ ·        Melibatkan sekurang-kurangkan lima (5) pasaraya setahun ·        Menguruskan jualan produk di setiap pasaraya
Freshmart Outlet ·        Menyediakan satu (1) outlet bagi menjadi centre bagi semua produk
Membuka pusat pemprosesan sejuk beku (daging, makanan laut, ayam) ·        Memproses dan membungkus produk sejuk beku mengikut permintaan pasaran ·        Mendapatkan pensijilan HALAL dan GMP ·        Pusat pengedaran produk sejuk beku
c. Membangunkan Kawasan Baru
AKTIVITI SASARAN
Menambah keluasan tanaman pisang secara monocrop dan intercroping di kawasan tanam semula lot FELDA dan peneroka dan kawasan lot kosong dalam rancangan ·        Menanam secara intercropping di kawasan tanam semula berkeluasan 200 hektar ·        Menanam secara Monocrop berkeluasan 100 hektar
 
 
 
 

TOP