Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Sumber Manusia

Sumber Manusia

LATAR BELAKANG

1. Menguruskan hal-hal yang merangkumi hal yang berkaitan dengan pengambilan, kebajikan, latihan dan persaraan petugas FELDA 
 
2. Satu kumpulan individu yang bertindak secara berkesan mengikut lingkungan kepakaran masing-masing dan bertindak balas secara fleksibel terhadap perubahan seterusnya bergerak sebagai satu pasukan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik selari dengan pelan transformasi yang dilaksanakan. 
 
3. Latihan yang dirancang, jabatan ini mengunjurkan kualiti petugas yang bakal dilahirkan adalah petugas yang berkompetensi yang lengkap dari sudut pengetahuan, kemahiran dan sikap positif
 
4. Penerapan budaya FELDA dalam kalangan petugas terutamanya pelapis baharu

OBJEKTIF

 

1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompeten petugas.
2. Menyediakan petugas yang mencukupi.
3. Menjaga Kebajikan petugas.
4. Menyediakan ganjaran yang setimpal.
5. Melahirkan petugas yang berintegriti
6. Menerap budaya kerja Berpotensi Tinggi.

FUNGSI DAN PERANAN

Bil. Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
1 Pengambilan dan Penempatan Petugas
-       Menyelaras penempatan petugas mengikut norma penempatan yang ditetapkan bagi memastikan aktiviti dan fungsi jabatan/wilayah/tanah rancangan dapat diuruskan dengan baik.
 
-       Menguruskan pertukaran petugas, khusus bagi petugas yang telah lama berkhidmat di satu-satu tempat ke tempat yang baharu dan melaksanakan tugas yang baharu (Pusingan Kerja) selaras dengan tujuan meningkatkan kemahiran dan pembangunan kerjaya petugas.
 
-       Mengkaji keperluan struktur dan jawatan baru selaras dengan keperluan dan perkembangan fungsi semasa bagi kemajuan kerjaya petugas.
-          Melaporkan status penempatan petugas di wilayah ke Ibu Pejabat.
 
-          Memaklumkan ke Ibu Pejabat petugas yang layak untuk ditukarkan ke tempat kerja baru selaras dengan kaedah pusingan kerja
 
-          Memaklumkan ke Ibu Pejabat keperluan petugas di peringkat wilayah.
-          Melaporkan status penempatan petugas di tanah rancangan kepada wilayah.
 
-       Memaklumkan kepada wilayah petugas yang layak untuk ditukarkan  ke tempat kerja baru untuk proses pusingan kerja.
 
-       Memaklumkan ke peringkat wilayah keperluan petugas di peringkat tanah rancangan .
2 Pengesahan Jawatan dan Kenaikan pangkat
-       Menguruskan kenaikan pangkat petugas dilaksanakan berdasarkan penilaian terhadap keupayaan seseorang petugas, prestasi, penilaian khas, kekosongan jawatan serta kekananan dalam perkhidmatan. -      Menghantar laporan prestasi tahunan petugas wilayah kepada ibu pejabat
 
-     Memberi cadangan nama petugas yang layak untuk dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat.
-       Menghantar maklumat prestasi & penilaian petugas ke wilayah.
3. Sistem Penyampaian
-       Menambah baik sistem penyampaian dengan cara meningkatkan mutu perkhidmatan dan layanan kepada pelanggan, serta bertindak secara efisien. -       Memastikan dasar & matlamat yang ditetapkan dilaksanakan di peringkat wilayah. -       Memastikan dasar & matlamat yang ditetapkan dilaksanakan di peringkat tanah rancangan.
4. Pengurusan Prestasi
-       Melaksanakan Pementoran & Bimbingan (Mentoring & Coaching)
 
-       Menguruskan ganjaran kepada petugas
 
-       Mengendalikan pengurusan petugas berprestasi rendah.
-          Memastikan RGM mengambil peranan sebagai mentor
 
-          Memberikan cadangan nama petugas yang layak di peringkat wilayah kepada Ibu Pejabat untuk diberikan ganjaran.
 
Contoh :
 
-          Anugerah Petugas Terbaik.
 
-          Anugerah Semai Bakti.
 
-          Memantau petugas yang berprestasi rendah di peringkat wilayah.
-      Memastikan pengurus mengambil peranan sebagai mentor
 
-      Memberi cadangan nama petugas yang layak bagi berpeluang menerima ganjaran.
 
-      Memastikan KPI tanah rancangan sentiasa dicapai.
 
-       Memantau prestasi petugas yang berprestasi rendah di tanah rancangan.
5. Analisa Keperluan Kursus & Latihan
Mengenal pasti kursus yang sesuai dengan skop kerja jabatan dan kakitangan. Memberitahu kehendak Wilayah untuk keperluan latihan kakitangan. Memaklumkan kepada peserta mengenai kursus yang akan berlangsung
6. Penganjuran Kursus & Latihan
Menganjurkan kursus yang sesuai dengan keperluan petugas Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan
7. Penambahbaikan Kursus & Latihan
Menganjurkan kursus untuk penambahbaikan pengetahuan dan kemahiran petugas. Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan Membantu daripada segi makluman kepada peserta wilayah dan rancangan

PROGRAM UTAMA

BIL. UNIT SKOP TUGAS
1. Perjawatan 1.Waran Perjawatan
 
2.Perancangan Tenaga Manusia
 
3.Penggubalan Dasar & Pekeliling
 
4.Sistem Kerja
 
5.Dokumen Rahsia Rasmi
 
6.Kertas Cadangan Lembaga
 
7.Pengambilan Petugas Baru
 
8.Pengesahan & Perletakan Jawatan
 
9. Pelantikan Pinjaman & Kontrak
 
10.Penempatan Petugas Baru
 
11.Pertukaran Petugas
 
12.Kenaikan Pangkat
 
13.Penilaian Prestasi
2. Perkhidmatan 1.Rekod Perkhidmatan
 
2.Pra Persaraan
 
3.Majlis Persaraan
 
4.Pencalonan Pingat Negeri dan Pesekutuan
 
5.Anugerah Petugas Bulanan/Tahunan
 
6.Anugerah Semai Bakti
 
7.Pinjaman Perumahan
3. Kebajikan & Pemodenan 1. Kemudahan Perubatan dan Bayaran Rawatan
 
2. Badan Kebajikan 
 
3.Tabung Kebajikan
 
4. Bantuan Pelajaran Tinggi
 
5. Tuntutan Insuran
 
6. Bantuan Bencana Alam
 
7.  Urusan Pembinaan Rumah Petugas
 
8. NGO / MBJF
4. Etika Kerja, HRMIS & Pelaporan 1. Tatatertib & Disiplin
 
2. Kes Perundangan
 
3. HRMIS
 
4. Laporan Bulanan
 
5. Laporan Tahunan
 
6. Inovasi
5. Pentadbiran & Emolumen 1.Bayaran Emolumen & Pergerakan Gaji
 
2.Cukai Pendapatan / KWSP / SOCSO
 
3.Pinjaman Saham FGV Petugas
 
4.Pengurusan Aset dan Kenderaan
 
5.Tuntutan Perjalanan / GST
 
6.Lembaga Kompetensi dan Peperiksaan
 
7.KPI Dan KRA

 

TOP