Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Pembangunan Komuniti

Pembangunan Komuniti

LATAR BELAKANG

 Jabatan Pembangunan Komuniti merupakan tulang belakang kepada program transformasi FELDA yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Jabatan ini ditubuhkan untuk menyediakan dasar-dasar dan menguruskan kerja-kerja yang berkaitan komuniti dan institusi peneroka. Tugasan berkaitan komuniti akan dilaksanakan di wilayah dan rancangan khususnya dalam bidang pembangunan institusi peneroka. Jabatan ini merangka program-program pembangunan komuniti untuk warga peneroka dengan menggunakan pelbagai pendekatan meliputi budaya, agama dan sukan. Penekanan diberikan kepada aspek kepimpinan dan penyatuan serta pembangunan modal insan, bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kesempurnaan hidup kepada seluruh warga peneroka.

OBJEKTIF

 
BIDANG TUGAS OBJEKTIF
A.   Pentadbiran & Kewangan 1.   Melaksanakan tugas-tugas pentadbiran dalam Jabatan dari segi kedudukan kakitangan, disiplin dan kebajikan kakitangan, keselamatan dan kebersihan Jabatan, sistem fail dan aset Jabatan. 2.   Memantau urusan kewangan dalam Jabatan. 3.   Menyediakan laporan-laporan pengurusan Jabatan. 4.   Memantau pencapaian (KPI/KRA) jabatan. 5.   Memastikan sistem fail diurus dengan baik dan teratur. 6.   Mendokumentasi maklumat yang dihasilkan oleh warga FELDA meliputi kertas kerja, kajian penyelidikan, laporan, ucapan, jurnal artikel dan lain-lain. 7.   Menjadikan Perpustakaan dan Balai Sejarah sebagai sumber rujukan dan maklumat
B.   Infrastruktur & Keceriaan 1.    Memantau dan memastikan setiap permohonan infrastruktur dari setiap wilayah di proses dan tiada pertindihan permohonan. 2.    Menyemak dan merumuskan permohonan bajet setiap unit di Jabatan Pembangunan Komuniti. 3.    Merancang dan melaksanakan pertandingan Anugerah Keceriaan Kampung (AKKF) peringkat wilayah, peringkat separuh akhir dan peringkat kebangsaan berlangsung dengan lancar dan mengikut jadual yang telah dirancang. 4.    Membudayakan aspek kebersihan dan keceriaan di rancangan Felda bagi memastikan kawasan kampung Felda sentiasa bersih dan ceria dalam menjamin pembangunan komuniti Felda yang mampan.
C.  Institusi Peneroka 1.    Mengukuhkan institusi peneroka sebagai sebuah institusi yang berkesan dengan memperkemaskan kepimpinan peneroka untuk membantu menjayakan aspirasi pengurusan FELDA. 2.    Menyatukan masyarakat peneroka melalui transformasi komuniti disemua peringkat termasuk petugas dan warga peneroka. 3.    Meningkatkan penglibatan generasi baru dalam pembangunan komuniti. 4.    Menguruskan kebajikan peneroka secara menyeluruh dengan membudayakan gaya hidup sihat. 5.    Merealisasikan warga peneroka sebagai komuniti contoh luar Bandar.
D.Pendidikan awal dan Kebajikan 1.   Memberi pendedahan pendidikan yang awal kepada kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. 2.   Merialisasikan Pembangunan Komuniti di kalangan warga FELDA untuk golongan kurang upaya di mana program pemulihan dan pembangunan boleh di laksanakan dengan penglibatan lebih aktif. 3.   Di tubuhkan untuk memberi fokus kepada pengasuhan dan perkembangan awal kanak-kanak antara umur 0 hingga 4 tahun. 4.   Membantu membiayai kos rawatan dan perubatan kepada peneroka, isteri atau tanggungannya yang menghidap penyakit kronik. 5.   Membantu di atas kesulitan peneroka, isteri atau tanggungannya akibat bencana alam yang menyebabkan kerosakan rumah dan harta benda. 6.   Membantu membeli peralatan seperti kerusi roda atau anggota palsu bagi peneroka, isteri atau tanggungan yang mengalami kecacatan kekal/separuh kekal.
E.  Kerohanian 1.    Menginstitusikan dan mempromosikan cara hidup Islam yang syumul berasaskan keluarga bahagia/sakinah. 2.    Melaksanakan urusan dakwah yang cekap dan berkesan. 3.    Memantapkan aqidah, syariah dan akhlak secara konsisten.
F.  Penerangan & Aduan 1.   Melaksanakan program penerangan dasar-dasar FELDA dan memberi maklumbalas yang tepat terhadap isu yang berlaku. 2.   Meningkatkan pemahaman warga FELDA terhadap usaha-usaha FELDA khususnya usaha transformasi FELDA. 3.   Menerapkan semangat kebersamaan dan kebersatuan melalui aktiviti kesenian dan kebudayaan.

FUNGSI DAN PERANAN

Bil. Ibu Pejabat Wilayah Rancangan
A.        Pentadbiran & Kewangan
1. -    Memantau urusan kewangan dalam Jabatan seperti bajet, pindahan bajet, bayaran dan sumbangan FELDA. -     Memastikan bajet yang diperuntukkan digunakan secara berhemah -    Memastikan bajet yang diperuntukkan digunakan secara berhemah
2. -    Menyediakan laporan-laporan pengurusan Jabatan -    -   
3. -  Menerbitkan Majalah Peneroka yang berkualiti tinggi bagi bacaan petugas FELDA, Kumpulan FELDA, JPM dan badan-badan kerajaan berkaitan. -    Mengagihkan Majalah Peneroka ke rancangan -    Mengagihkan Majalah Peneroka kepada warga peneroka
4. -  Jawatankuasa Induk Hari Peneroka dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah Besar (Pembangunan Komuniti) -  Mengatur semua aspek pelaksanaan Sambutan hari Peneroka Kebangsaan -  Jawatankuasa Induk Hari Peneroka dipengerusikan oleh Pengurus Besar Wilayah -    Mengadakan mesyuarat peringkat Jawatankuasa Kerja bersama Pengurus Rancangan -   Pengurus rancangan hendaklah memberi penerangan di peringkat rancangan -   Melibatkan badan-badan peneroka di rancangan -   Menyediakan laporan yang diperlukan kepada wilayah
B.        Infrastruktur & Keceriaan
4. -     Memastikan permohonan infrastruktur disemak dan dibuat penilaian sebelum diluluskan -    Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap -    Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap
5. -    Memastikan rancangan meneruskan program Keceriaan Kampung FELDA. -    Membantu dan memantau program keceriaan kampung yang dilaksanakan oleh rancangan -    Melaksanakan program keceriaan Kampung FELDA
6. -    Memastikan penilaian & penganugerahan AKKF dijalankan di peringkat rancangan, wilayah dan kebangsaan -    Menyelaras lawatan penilaian dan penganugerahan AKKF -    Memberi kerjasama dan persediaan dalam lawatan penilaian AKKF
C.        Institusi Peneroka
7. -    Mengatur tarikh dan lokasi Mesyuarat JKPP setiap tahun -    Memastikan Pengurus Besar Wilayah hadir ke Mesyuarat JKPP
8. -    Menyediakan kertas kerja dan minit untuk persiapan Mesyuarat JKPP.
9. -    Merancang, melaksanakan dan menyelaras program-program komuniti -    Melaksanakan program-program komuniti -    Melaksanakan program-program komuniti
10. -    Menyediakan peruntukan tahunan untuk elaun dan program kepimpinan ketua peneroka -    Menghantar laporan dan permohonan elaun dan program kepimpinan ketua peneroka -    Menghantar laporan dan permohonan elaun dan program kepimpinan ketua peneroka
11. -    Mengadakan audit sosial seminggu sekali (setiap Selasa). -    Menyediakan jadual lawatan audit sosial. -    Menyediakan laporan pengauditan -    Memaklumkan kepada rancangan bagi persediaan lawatan audit sosial -    Mengatur tindakan susulan terhadap pelaporan ibu pejabat -    Menyediakan maklumat untuk pengauditan
D.        Pendidikan Awal & Kebajikan
8. -    Merancang dan mengadakan program kanak-kanak dan penggalak pembaca serta kanak-kanak Pusat Dalam Komuniti (PDK) dan Pusat Literasi Keluarga (PLK) -    Menyelaras dan memantau program yang dilaksanakan di rancangan -    Melaksanakan program kanak-kanak dengan kerjasama PLK dan PDK
9. -    Menerima dan menyemak borang permohonan bantuan tabung kebajikan -    Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap -    Memastikan dokumen permohonan adalah lengkap
10. -    Menguruskan GL pesakit, pindahan bajet dan bayaran kepada pembekal -    Memastikan Pindahan bajet dibayar kepada penerima yang diluluskan -    Memastikan Pindahan bajet dibayar kepada penerima yang diluluskan
E.         Kerohanian
16. -    Mengatur program dakwah secara lisan (bil lisan), tulisan (bil kitabah) dan contoh amal baik (bil hal). -    Memantau program yang dilaksanakan -    Melaksanakan program
17. -    Melaksanakan program pembangunan keluarga mengikut perspektif Islam / baitun muslim -    Memantau program yang dilaksanakan -    Melaksanakan program
-    Mengatur program –program pengimarahan masjid dan surau di tanah Rancangan -    Memantau program yang dilaksanakan -    Melaksanakan program
-    Mengatur program pemantapan Sekolah Agama Rakyat (SAR) FELDA -    Memantau program yang dilaksanakan -    Melaksanakan program
F.         Penerangan & Aduan
18. -    Melaksanakan program penerangan dasar-dasar FELDA dan memberi maklumbalas yang tepat terhadap isu yang berlaku -    Memantau program yang dilaksanakan -    Melaksanakan program
19. -    Meningkatkan pemahaman warga FELDA terhadap usaha-usaha FELDA khususnya usaha transformasi FELDA -    Memantau program yang dilaksanakan -    Melaksanakan program
-    Melaksanakan program yang ideal ke arah kepimpinan & penyatuan melalui aktiviti kesenian dan muzik. -    Memantau program yang dilaksanakan -    Melaksanakan program

PROGRAM UTAMA

Bil Jenis Program
1 Majalah Pengurus
2 Kumpulan KIK
3 Sambutan Hari Peneroka
4 Mesyuarat Jawatankuasa Infrastruktur
5 Penilaian AKKF
6 Lawatan KKF
7 Sesi Penerangan (Town Hall)
8 Mesyuarat JKPP
9 Bengkel & Latihan ahli JKPP
10 Program Turun Padang Bersama EXCO JKPP
11 Kursus Pemantapan Kepimpinan Peneroka & Penerokawati
12 Komuniti Sihat Tanpa Dadah (KSTD)
13 Mesra Bersama Pemimpin
14 Program Wanita Sihat Keluarga Harmoni
15 Hari Wanita FELDA 2016
16 Program Pendayaupayaan Wanita
17 Program Martabat Adiwangsa FELDA
18 GKK - Modul Sejahtera Diri/Ana Khair (remaja/belia)
19 GKK - Modul Sejahtera Keluarga/Titian Mahabbah (Peneroka dan Penerokawati)
20 Audit Sosial Rancangan
21 Mesyuarat Kelulusan Tabung Bantuan Kebajikan Peneroka
22 Program Prihatin Jantung Anda
23 Program Kesihatan Pergigian
24 Komuniti Prihatin
25 Penilaian PLK & PDK
26 Karnival Oh My FELDA Bersama JAKIM
27 Forum Perdana ( live ) JAKIM
28 Forum Perdana Peringkat Wilayah
29 Kursus Pengurusan Pegawai Masjid bersama JAKIM
30 Program Rahmat Ramadhan
31 Pengurusan Jenazah
32 Pemantapan Solat Ke arah Meningkatkan Integriti
33 Simposium Muamalah Islam dan Sahabat Daie
34 Sambutan Maulidur Rasul Ibu Pejabat & Wilayah
35 Sambutan Maal Hijrah Ibu Pejabat & Wilayah
36 Pertandingan Penarafan Masjid
37 Program Pentas Muzik Komuniti
38 Karnival Komuniti Seni FELDA
39 Klinik Komuniti
40 Apa Khabar Komuniti Di Hatiku
41 Bengkel Kepimpinan NGO
42 Santai Bersama NGO

TOP