Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Inovasi & Pembangunan Generasi Baru

Inovasi Dan Pembangunan Generasi Baru

LATAR BELAKANG

Jabatan Inovasi dan Pembangunan Generasi Baru telah diwujudkan pada 15 Jun 2015 melibatkan lima (6) unit iaitu Unit Pentadbiran, Unit Inovasi,  Unit Generasi Baru, Unit Latihan Kemahiran, Unit Sukan dan Unit Akademi Bolasepak FELDA. Jabatan Inovasi dan Pembangunan Generasi Baru memberi tumpuan kepada pembangunan generasi baharu FELDA dalam pelbagai aspek merangkumi modal insan, pembangunan sukan dan inovasi selaras dengan teras FELDA yang keempat iaitu Membangunkan Potensi Generasi Baharu.

OBJEKTIF

1.    Membentuk generasi baharu FELDA yang cemerlang
2.    Membangun dan membudayakan inovasi dan kreativiti di kalangan warga FELDA

FUNGSI DAN PERANAN

1.  UNIT INOVASI
FUNGSI DAN PERANAN
BIL. IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN
1. Menyediakan dasar dan pekeliling untuk panduan pelaksanaan kepada pihak rancangan. Medium penyampaian maklumat kepada pihak rancangan apabila terdapat perubahan dasar/pekeliling. Pelaksana kepada semua dasar / pekeliling yang telah ditetapkan.
2. Menyemak dan meluluskan permohonan pelaksanaan program inovasi dari setiap wilayah / rancangan. Menyemak dan membuat sokongan setiap permohonan yang diterima daripada pihak rancangan. Memastikan setiap borang permohonan yang dihantar adalah lengkap dan disokong di peringkat rancangan.
3. Membuat pindahan bajet ke wilayah/ rancangan (bagi melaksanakan aktiviti / program). Membuat pindahan bajet ke rancangan (jika berkenaan) dan menyediakan laporan lengkap mengenai bajet berkenaan. Merangka bajet untuk kegunaan setiap program dan menyediakan laporan lengkap mengenai bajet berkenaan (jika berkenaan).
4. Merangka program / aktiviti untuk dilaksanakan di peringkat wilayah/ rancangan. Melaksanakan setiap program yang dirancang. Membuat hebahan di peringkat wilayah dan rancangan. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelaksanaan program/ aktiviti. Membantu mendapatkan peserta daripada kumpulan sasar. Menyediakan tempat untuk melaksanakan program/ aktiviti.
5. Membawa produk inovasi yang berimpak tinggi ke peringkat yang lebih tinggi melalui kolaborasi dengan pihak ketiga/ yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan. Mengenal pasti produk inovasi yang disarankan oleh rancangan untuk diketengahkan. Mencari produk-produk inovasi yang ada di rancangan.
6. Membawa produk inovasi ke peringkat Pengurusan Tertinggi dalam usaha mempatenkan produk berkenaan. Membantu rancangan mencari produk inovasi berpotensi tinggi untuk dipatenkan dan dimajukan ke Ibu Pejabat untuk tindakan selanjutnya. Mengenal pasti dan Mencari produk inovasi berpotensi tinggi untuk dipatenkan.
7. Mengadakan pemantauan dan penilaian berterusan terhadap tahap pelaksanaan projek. Mengumpulkan laporan atau maklumat di peringkat wilayah. Membuat pemantauan berterusan terhadap projek. Menyediakan laporan, maklumat atau data-data yang diperlukan peringkat projek.
PROGRAM UTAMA
a)    INNOVEX
FELDA INNOVEX merupakan gabungan perkataan Innovation dan Exhibition/ Expo yang membawa maksud pameran/ expo berkaitan inovasi. Program ini merangkumi Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) dan Hari Inovasi FELDA. FELDA Innovex melibatkan program anjuran Unit Inovasi daripada awal hingga hujung tahun. Ini termasuklah produk-produk berpotensi tinggi yang dihasilkan oleh warga FELDA (petugas, peneroka. Penerokawati dan belia di rancangan). Pelbagai program inovatif dan kreatif diadakan sepanjang FELDA Innovex seperti pameran-pameran produk inovasi, Teh Tarik Talk, Wall Of Ideas, 2 Hours Challenge, Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Anugerah Inovasi dan sebagainya.
b)   Bengkel Coaching & Mentoring Bagi Inovator
Kursus dan bengkel diadakan kepada usahawan FELDA yang berinovatif untuk mengembangkan produk mereka ke arah komersial. Antara kursus yang diadakan seperi Kursus Usahawan Inovatif (Business Module Canvas) bagi pengukuhan produk, Bengkel Art of Pitching sebagai persediaan usahawan bagi menghadapi cabaran sebenar dunia perniagaan dan sebagainya.
c)    Branding & Patern
Produk inovasi daripada warga FELDA perlu dipelihara dan dipatenkan untuk menjaga hak eksklusif pemunya paten. Pemunya boleh memilih untuk mengguna, membuat atau menjual hak paten tersebut. Sepanjang pelaksanaan program inovasi, didapati banyak hasil reka cipta oleh warga FELDA layak dipatenkan kerana mempunyai nilai tinggi untuk dikomersial.
2.  UNIT GENERASI BAHARU
FUNGSI DAN PERANAN
BIL. IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN
1. Merangka program/ aktiviti untuk dilaksanakan kepada generasi baharu FELDA Memantau dan membantu Rancangan untuk menghantar peserta mengikuti program anjuran Jabatan Mengenal pasti generasi baharu FELDA yang sesuai untuk menyertai program anjuran Jabatan
2. Menyemak dan memaklumkan kelulusan permohonan peruntukan yang dimohon oleh Wilayah, NGO kerjasama FELDA atau syarikat bagi melaksanakan program/ aktiviti serta memantau keberkesanan program Menyediakan kertas kerja pelaksanaan program/ aktiviti peringkat Wilayah dan menyemak kertas kerja yang diterima dari Rancangan dan dimajukan ke Ibu Pejabat Menyediakan kertas kerja pelaksanaan program ke Wilayah serta mengadakan perbincangan pelaksanaan program di peringkat Wilayah
PROGRAM UTAMA
a)    Konvensyen PERSADA Kebangsaan
PERSADA adalah mahasiswa generasi baharu FELDA yang menyambung pengajian di 22 buah universiti awam dan swasta di seluruh Malaysia. Program ini adalah untuk memberi pendedahan berkaitan FELDA, menerapkan perasaan cinta akan FELDA, aktif dalam persatuan yang diceburi, memberi pendedahan matlamat hidup sebagai seorang mahasiswa, menarik minat mahasiswa untuk menyertai PERSADA dan membuka minda peserta agar lebih cakna dengan isu semasa negara.
b)   Program Asah Kepimpinan Belia Rancangan (Akar)
Program Asah Kepimpinan Belia Rancangan (AKAR) adalah satu program pembangunan bakat dan potensi kepimpinan generasi baharu FELDA di peringkat Rancangan dan seterusnya membina keterampilan dalam kepimpinan MBFM peringkat Wilayah dan Kebangsaan. Program ini merupakan satu bentuk pembangunan akar umbi bagi memperkukuhkan lagi institusi belia di rancangan melalui pendekatan yang berbeza daripada program kepimpinan yang pernah dianjurkan sebelum ini. Dalam program ini, semangat kesukarelawan, bekerja dalam pasukan, pengurusan masa, pengurusan majlis rasmi, nilai-nilai murni dan kerohanian serta semangat jati diri mencintai FELDA diterapkan sepanjang perjalanan program.
c)    Program Transformasi & Karnival Generasi Baharu FELDA
Program ini adalah salah satu usaha untuk membantu generasi baru FELDA khususnya pelajar lepasan SPM dalam menyambung pengajian di Institusi yang bekerjasama dengan FELDA. Program ini juga bertujuan untuk memberi latihan ‘ala kem lasak’ kepada generasi baru FELDA yang akan diadakan selama lima (5) hari empat (4) malam. Program ini dapat membentuk atau melahirkan insan yang bertanggungjawab, berdisiplin terhadap masa, memupuk semangat kenegaraan, melahirkan peserta yang berkepimpinan dan menerapkan semangat berbakti kepada FELDA. Program ini adalah program sokongan kepada Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang merupakan program pembentukan jati diri dan modal insan. Antara faedah yang diterima oleh peserta melalui program seperti ini adalah dari segi disiplin terhadap keselamatan, dapat memberi kesedaran terhadap pengurusan masa dalam menjalani kehidupan harian dan berpeluang untuk menyambung pengajian di Institusi yang bekerjasama dengan FELDA.

TOP