Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Inovasi & Pembangunan Generasi Baru

Inovasi Dan Pembangunan Generasi Baru

LATAR BELAKANG

Jabatan Inovasi dan Pembangunan Generasi Baharu telah diwujudkan pada 15 Jun 2015 selepas pemansuhannya jabatan pada 29 Febuari 2015. Kewujudan semula jabatan ini telah menggabungkan Jabatan Inovasi dan Projek Khas, Sukan dan Unit Generasi Baharu iaitu didahulunya diletakkan dibawah Jabatan Pengajian Tinggi dan Pembangunan Generasi Baharu.
Terdapat lima (5) unit dalam Jabatan Inovasi dan Pembangunan Generasi Baharu iaitu Unit Pentadbiran, Unit Generasi Baharu, Unit Sukan, Unit Inovasi dan Unit Akademi Bolasepak FELDA. Jabatan Inovasi Dan Pembangunan Generasi Baharu (JIPGB) ditugaskan untuk:-
 
         a. Melaksanakan program serta aktiviti semasa dan akan datang bagi Generasi Baharu FELDA
         b. Mengeratkan hubungan pihak pengurusan FELDA dengan badan NGO yang diiktiraf.
         c. Mewujudkan, menguruskan dan mengelolakan aktiviti Sukan peringkat FELDA dan Wilayah secara sistematik mengikut piawaian Persatuan Sukan Kebangsaan (PSK) & Persatuan Sukan Antarabangsa (PSA)
         d. Membangun mempromosikan dan mengaplikasikan inovasi sebagai usaha untuk mentranformasikan rancangan FELDA.
 
Corak pemikiran dan tindakan yang inovasi aktif dikalangan warga FELDA samada kakitangan mahupun komuniti FELDA adalah sangat penting demi mengharungi cabaran pada masa kini dan akan datang. Oleh itu JIPGB mempunyai tugas sangat penting

OBJEKTIF

1. Membentuk Generasi Baharu FELDA yang bersifat Kebersamaan & Kebersatuan.
 
2. Membangunkan dan memajukan potensi dan kualiti modal insan di kalangan Generasi Baharu FELDA
 
3. Membangunkan Sukan FELDA dengan melahirkan Pemain dan Pegawai dari kalangan Warga FELDA bertaraf Profesional
 
4. Membangunkan dan membudayakan inovasi dan kreativiti 
 
5. Mentransformasikan FELDA menjadi Economic Powerhouse menerusi sukan dan inovasi.

FUNGSI DAN PERANAN

UNIT INOVASI
 
FUNGSI DAN PERANAN
BIL. IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN
1. Menyediakan dasar dan pekeliling untuk panduan pelaksanaan kepada pihak rancangan Medium penyampaian kepada pihak rancangan apabila terdapat perubahan dasar/pekeliling Pelaksana kepada semua dasar/pekeliling yang telah ditetapkan
2. Menyemak dan meluluskan permohonan dari setiap wilayah/ rancangan  Menyemak dan membuat sokongan setiap permohonan yang diterima dari pihak rancangan Memastikan setiap borang permohonan yang dihantar adalah lengkap dan disokong di peringkat rancangan
3. Membuat pindahan bajet ke wilayah/ rancangan Membuat pindahan bajet ke rancangan Merangka bajet untuk kegunaan setiap program
4. Merangka program/ aktiviti untuk dilaksanakan di peringkat wilayah/rancangan Membantu mendapatkan peserta dari kumpulan sasar Melaksanakan setiap program yang dirancang
5. Merancang Program Transformasi Generasi Baharu dan menentukan bilangan peserta dan lokasi Bekerjasama dengan ibu pejabat dalam menguruskan logistik di lokasi program dan pemberitahuan kepada pengurusan rancangan Pihak pengurusan di rancangan hendaklah memaklumkan kepada peserta yang terpilih dan perlu memastikan kehadiran peserta mengikut jumlah yang ditetapkan.
6. Mengelolakan aktiviti di peringkat Nasional Persediaan kontijen Penyertaan
7. Spesifikasi, infrastruktur, aspek keselamatan terkini Penyediaan tapak prasana dan baik pulih Pengguna
8. Menjalankan pelbagai projek FELDA inovasi & transformasi Membantu menyediakan kelengkapan dan logistik program Menguruskan perolehan dan kontrak Menyampaikan maklumat yang diperlukan berkaitan program
9. Mengadakan pemantauan dan penilaian berterusan terhadap tahap pelaksanaan projek. Mengumpulkan laporan atau maklumat diperingkat wilayah. Membuat pemantauan berterusan terhadap projek Menyediakan laporan, maklumat atau datadata yang diperlukan.
 
 
 
 
PROGRAM UTAMA
 
 
A. Program Transformasi
Program ini adalah program tahunan yang dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya dalam usaha membantu generasi baharu FELDA khususnya pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian di Institut Penyedia Latihan yang bekerjasama dengan FELDA. Pihak Jabatan mengadakan program ini dengan kerjasama FELDA Security Services Sdn.Bhd. dan dijalankan kepada 11 Wilayah FELDA.
 
B. Program Memperkasa Gated Community
Program Memperkasa Ahli-Ahli Keselamatan Gated Community Rancangan. Program ini diadakan bertujuan untuk memperkasa peranan ahli–ahli keselamatan Gated Community di setiap rancangan. Tanggungjawab setiap ahli sebagai pengawal keselamatan rancangan akan diterangkan secara mendalam sepanjang dalam kursus ini. Program akan melibatkan ahli-ahli keselamatan Gated Community di setiap wilayah.
 
C. Klinik Sukan FELDA
Program Klinik Sukan FELDA diadakan untuk generasi baru FELDA berumur diantara 13-23 tahun. Program ini dijalankan di seluruh Wilayah FELDA. Klinik sukan ini akan dibahagikan kepada dua (2) sukan iaitu futsal dan bola jaring.
 
D. Liga FELDA
Pertandingan Liga FELDA ini akan disertai oleh sebelas (11) wilayah dan satu (1) jemputan dari Akademi Bolasepk FELDA . Liga FELDA akan mengelolakan pertandingan berikut :- i. Piala KOMUNITI ii. Piala Pengarah Besar FELDA iii. Piala Pengerusi FELDA
 
E. Akademi Bolasepak FELDA
Program yang melibatkan anak dan cucu peneroka menyertai Latihan Khusus Bolasepak Peringkat Awalan. Program yang ditaja penuh oleh FELDA yang menyediakan tempat tinggal, makan dan minum dan pendidikan. Sesi pembelajaran selama lima (5) tahun. Tujuan program ini bagi melahirkan dan mencungkil bakat atlet bolasepak yang berkualiti dan berdisplin bagi mewakili pasukan FELDA United.
 
F. Innovation Talk
Innovation Talk merupakan program bual bicara yang diadakan untuk tujuan perkongsian ilmu, pengetahuan dan pengalaman berkaitan inovasi & kreativiti, Sasaran peserta untuk program ini adalah daripada Warga FELDA yang terdiri daripada peneroka, penerokawati, generasi baharu serta para petugas. Program ini diadakan setiap bulan. Pengisian dan penceramah bagi setiap siri adalah berbeza kerana ia merangkumi inovasi & kreativiti yang meluas iaitu dalam pelbagai bidng dan cabang.
 
H. Karnival Reka Cipta dan Inovasi FELDA (KRIF)
Krif merupakan program pameran dan petunjukan produk dan perkhidmatan hasil daripada reka cipta dan inovatif berkaitan inovasi & kreativiti daripada seluruh FELDA dan jemputan khas kepada agensi luar. Program ini akan dilaksanakan pada bulan November dengan pelbagai aktiviti sampingan diadakan seperti anugerah inovasi, pertunjukan pentas,jualan produk, forum, lawatan dan banyak lagi.

TOP