Laporan Pengurusan
 
[KEDUDUKAN ANGGOTA FELKOP 2011 | MODAL SYER ANGGOTA | PEMBIAYAAN ANGGOTA ] [KEUNTUNGAN | KADAR DAN JUMLAH DIVIDEN]
 
KEDUDUKAN ANGGOTA FELKOP 2011
Bilangan anggota Felkop sehingga 30 September 2011 adalah seramai 14,675 orang. Dari jumlah tersebut seramai 2,644 orang atau 18.02% terdiri dari Petugas Felda dan seramai 12,031 orang atau 81.98% dari kalangan Petugas Syarikat Kumpulan Felda.
  Butiran lanjut pecahan keanggotaan Felkop mengikut syarikat adalah seperti berikut :-
Bil
Felda / Syarikat - Syarikat Felda
30 September 2011
1.
FELDA
2644
2.
Felda Plantations Sdn Bhd (FPSB)
2172
3.
Felda Palm Industries Sdn Bhd (FPISB)
4209
4.
Felda Technoplant Sdn Bhd
768
5.
Felda Securities Services Sdn Bhd (FSSSB)
1307
6.
Felda Agricultural Services Sdn Bhd (FASSB)
622
7.
Felda Vegetable Oil Products Sdn Bhd (FVOPSB)
219
8.
Felda Engineering Services Sdn Bhd (FESSB)
256
9.
Felda Transport Services Sdn Bhd (FTSSB)
240
10.
Felda Prodata Systems Sdn Bhd (FPSSB)
227
11.
Delima Oil Products Sdn Bhd (DOPSB)
206
12.
Felda Rubber Industries Sdn Bhd (FRISB)
246
13.
Felda Holdings Bhd (FHB)
192
14.
Felda Bulkers Sdn Bhd (FBSB)
137
15.
Felda Kernel Products Sdn Bhd (FKPSB)
116
16.
Felda Trading Sdn Bhd (FTSB)
214
17.
D'Saji Sdn Bhd
129
18.
F.P.M Sdn Bhd
94
19.
Felda Oil Products Sdn Bhd (FOPSB)
55
20.
Felda Marketing Services Sdn Bhd (FMSSB)
49
21.
Felda Farm Product Sdn Bhd (FFPSB)
58
22.
Felda Travel Sdn Bhd
164
23.
Felda Johor Bulkers (FJB)
50
24.
Koperasi Permodalan Felda Berhad (KPF)
28
25.
Felda Properties Sdn Bhd
15
26.
Yayasan Felda
22
27.
Malaysia Cocoa Manufacturing Sdn Bhd (MCMSB)
84
28.
Kilang Gula Perlis Sdn Bhd
1
29.
IFFCO
111
30.
Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd
14
31.
KOGUNA
2
32.
KPF HOLDING
3
33.
D'Saji Cafe
20
34.
KPF SEECHO
1
  Jumlah
14,675
 
 
Keanggotaan Felkop telah bertambah setiap tahun dan butiran kedudukan anggota sehingga 31 Oktober 2011 adalah seperti berikut :-

 

Kedudukan Anggota Felkop 2008 - 2010
 
MODAL SYER ANGGOTA DAN YURAN TERKUMPUL ANGGOTA

Jumlah keseluruhan modal syer dan yuran terkumpul anggota sehingga 31 Oktober 2011 sebanyak RM85,266,391. Pada 31 Disember 2010 modal syer dan yuran terkumpul berjumlah RM79,700,595 iaitu pertambahan sebanyak 10.7% atau RM7,738,702 berbanding dengan tahun 2009.

 

Kedudukan modal syer dan yuran terkumpul anggota bagi setiap tahun ditunjukkan seperti butir berikut :-

Modal Syer Anggota 2008 - 2010

 
PEMBIAYAAN ANGGOTA

Pembiayaan merupakan aktiviti utama Felkop pada tahun 2011. Sehingga 31 Oktober 2011, pembiayaan anggota berjumlah RM52,277,515 yang telah dibayar kepada 5,387 anggota yang memohon. Jumlah pembiayaan keseluruhannya yang dikeluarkan dalam tahun 2010 adalah sebanyak RM57,730,286 berbanding dengan tahun 2009 dengan pengurangan sebanyak RM343,039 atau 0.6%.

Kedudukan pembiayaan anggota bagi setiap tahun ditunjukkan seperti butiran berikut :-

Jumlah Pembiayaan Dari Tahun 2008 - 2010
 
Tahun
Bilangan Anggota Menerima Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan (RM)

2008
5,198
48,080,902
2009
6,991
58,073,325
2010
6,369
57,730,286
 
KEUNTUNGAN

Keuntungan Felkop diperolehi hasil dari aktiviti pembiayaan dan pelaburan dalam simpanan tetap serta penjualan syer-syer siar harga dan syer-syer tak siar harga. Felkop telah memperolehi keuntungan sebelum cukai sebanyak RM9,438,859 iaitu meningkat 9.8% berbanding dengan tahun 2009.

Jumlah keuntungan Felkop sebelum cukai bagi setiap tahun ditunjukkan seperti butiran berikut :-

 
 
 
Keuntungan Tahunan 2008 - 2010
 
KADAR DAN JUMLAH DIVIDEN

Dalam tahun 2010, jumlah dividen yang dibayar adalah sebanyak RM7,261,736 pada kadar 10% setahun. Pembayaran dividen ini adalah didasarkan kepada peningkatan keuntungan Felkop dari tahun ke tahun serta pertambahan modal saham anggota.

Jumlah dividen dan kadar dividen bagi setiap tahun ditunjukkan seperti butiran berikut :-

 
 
Kadar & Jumlah Dividen Tahun 2008 - 2010
 
Tahun
%
RM Juta
2008
10
6.06
2009
10
6.51
2010
10
7.26